Трудовий архів

Білоцерківського району

Київської області

a

Історія архіву

Фото архіву відсутнє


ІСТОРІЯ ТРУДОВОГО АРХІВУ.

     З метою забезпечення прав та законних інтересів громадян, відповідно до статті  29 Закону України “Про Національний архівний фонд і архівні установи”, пункту 2 розділу 6 “Заходів, спрямованих на реалізацію  у 2003 році Основних напрямків соціальної політики на період до 2004 року”, затверджених  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.09.02.   № 518-р, наказу Держкомархіву України від 20.05.2004 року “Про затвердження Примірного положення про місцеву архівну установу для централізованого тимчасового зберігання документів”, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада ВИРІШИЛА:

 1. Створити комунальну установу “Білоцерківський районний Трудовий архів” для збереження  архівних документів суб”єктів господарювання різних форм власності та централізованого тимчасового зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових, інших правовідносин юридичних і фізичних осіб та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду.

2. Затвердити Статут комунальної установи “Білоцерківський районний Трудовий  архів”.

3. Затвердити структуру та чисельність комунальної установи “Білоцерківський районний Трудовий архів”.

    Так рішенням №26-374  шостої сесії четвертого скликання  Білоцерківської районної ради від 13 січня 2006 року  було створено і почав працювати  Комунальна установа «Білоцерківський районний трудовий архів», підпорядкований та підзвітний районній раді,  Державному архіву Київської області, архівному відділу райдержадміністрації.

     Установа є юридичною особою публічного права з дня її державної реєстрації та являється спільною власністю територіальних громад Білоцерківського району.

     Установа має самостійний баланс, розрахунковий, поточний та інші  рахунки в банківських установах, печатку з власним найменуванням  та інші необхідні печатки та штампи, бланки, емблеми, знаки, тощо.

     Фінансові витрати на утримання установи здійснюються за рахунок  районного бюджету та коштів отриманих за  науково-технічне опрацювання документів та виконання запитів.

Комунальна установа «Білоцерківський районний трудовий архів» підпорядкована та підзвітна Білоцерківській районній раді,  Державному архіву Київської області, архівному відділу Білоцерківської райдержадміністрації.

Директори архіву:

2006-2009р.р. - Ткаченко Віктор Трохимович;

з 2009 року і по теперішній час -  Ткаченко Валентина Іванівна